Vad meditation är - och inte är

About Yoga onlinekurs meditation
Det finns många föreställningar om vad meditation är eller att meditation ska se ut på ett visst sätt. Magnus och Sheila från About Yoga har gjort det tydligt vad meditation är, och inte är. I sin onlinekurs Kom igång med meditation på 7 dagar skriver dem så här: 

Meditation är inte:

• Att trycka undan och blockera tankar, känslor och förnimmelser och att göra sinnet blankt och tomt från sinnesintryck för att sedan inte tänka på någonting.

• Något farligt. Inte så länge du följer instruktioner och känner efter – du ska inte gå för fort fram. Jag vill också påpeka att om du är inne i en livskris eller går igenom någon form av trauma bör du inte börja med intensiv meditationsträning på egen hand, utan konsultation av en lärare eller terapeut med stor egen praktisk erfarenhet. Ta det varsamt, lyssna och känn efter. Pressa inte.

• En snabb lösning på ett tillfälligt problem. Meditation är en långsam men stabilt djupgående förändring som uppnås genom kontinuerlig övning.

• Att drömma sig bort och fly från verkligheten en stund. Jag skulle snarare säga att meditation innebär att vända sig rakt mot verkligheten.

• Något du kan improvisera och fantisera dig till utan tydlig metod. Det finns tydliga instruktioner för hur du mediterar.

• Att söka efter det positiva och undvika det som är svårare att hantera i livet. Du kommer inte att möta valda delar av dig själv utan hela dig när du mediterar. Både det positiva och det negativa.

• Att stärka sin självcentrering, att framhäva sin egen person eller att höja sitt självförtroende. Medkänsla för andra varelser är en viktig bas i meditationspraktik.

 Att förverkliga sig själv. Faktum är att djupare meditation successivt skalar av ens starka grepp runt ett fixerat och oföränderligt jag. Den buddhistiska meditationen vilar på ett system av teorier kring huruvida och till vilken grad jaget existerar i förhållande till sin omvärld.  Ett ideal i den buddhistiska världen är en person som går bortom sin jagbundenhet och får en ökad förståelse för sin omvärld genom förståelse för sitt eget varande.

Meditation är:

• Att vänja sinnet vid att fokusera på en sak i taget – ett slags mono-tasking.

• Att tämja sinnet för att skapa lugn och vila.

• Att öka sin närvarograd och förmåga att vara medvetet närvarande i nuet.

• Att känna acceptans – att kunna slappna av och känna tillit till det som är. Tillvaron innehåller både positiva och negativa stunder och det är inget som vi vare sig kan eller bör förändra. Däremot kan vi genom acceptans förändra förhållningssättet till våra egna inre processer och till det som händer i yttervärlden.

• Att odla insikter och förståelse för hur tankar och känslor påverkar oss i olika situationer, bortom våra föreställningar samt i grunden förstå orsaken till att vi ibland känner otillfredsställelse med vår tillvaro.

• En ärlig självgranskning som också ökar förståelsen för andra.

• Att odla medkänsla gentemot sig själv och andra. Denna viktiga princip är en grundpelare i all meditationsträning.

• Att skapa mental stabilitet genom att sortera och organisera sina tankar samt i ett givet ögonblick välja vad närvaron ska vara fokuserad på, istället för att slumpmässigt absorberas av vandrande tankar.

 Att uppmuntra och utveckla positiva mönster och att välja dessa före negativa mönster.

Vill du lära dig mer om hur meditation kan hjälpa dig att minska stress och hjälpa dig hantera svåra känslor? I About Yogas onlinekurs Kom igång med meditation på 7 dagar så får du utförlig information, tips och guidade meditationer, övningar och yoga som kan hjälpa dig att få in meditation som en del av din vardag.

Let's raise your wellness vibration! 

Följ oss på instagram @wellbration för daglig wellness inspiration. 

Onlinekurser